Model d'atenció

L’atenció que ofereix el Centre Psicopedagògic Mare de Déu de Montserrat es basa en el model Biopsicosocial, que entén la persona com un tot, amb unes característiques biològiques, psicològiques i socials, a les quals dóna resposta de manera integral.

El nostre model d’atenció situa la persona en el centre de tota intervenció, tenint en compte l’humanisme cristià de la pròpia Institució, així com els canvis produïts al llarg del temps en l’àmbit de l’assistència a les persones amb discapacitat intel·lectual. En aquest sentit, el Centre sempre s’ha adaptat a les noves necessitats dels usuaris, donant resposta a problemàtiques emergents, com els trastorns de conducta i l’envelliment.

Oferim suport a l’usuari en funció de les necessitats individuals, a nivell emocional, psicopedagògic, familiar i amb intervencions específiques davant de la presència de conductes repte, com el Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (TEA).

Model d'atenció esquema web

A partir d’aquestes premisses, vetllem per l’autonomia, el benestar i integració social de l’usuari, amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida, sempre tenint en compte el nostre Marc d’identitat.

Residència

Instal·lacions residència

S’orienta a persones amb discapacitat intel·lectual amb grans necessitats de suport que poden presentar trastorns de conducta i que, a causa del seu grau d’afectació i d’altres factors familiars i socials, necessiten rebre assistència les 24 hores del dia.

Als residents se’ls ofereix un programa d’atenció individualitzat que dona resposta a les seves necessitats terapèutiques i de rehabilitació, tenint en compte les diferents línies d’intervenció (mèdica, social, psicològica, d’oci, etc.).

La finalitat principal és que la persona amb discapacitat intel·lectual pugui interactuar i integrar-se en el seu entorn, a partir de potenciar la seva autonomia i capacitats generals, seguint el model d’atenció del Centre.

Residència esquema web

Llar residència

És un servei d’acollida dirigit a persones amb discapacitat intel·lectual que necessiten un nivell de suport intermitent, limitat, extens i/o generalitzat, i que la seva condició els impedeix viure a la pròpia llar.

L’objectiu és proporcionar una bona qualitat de vida als residents, facilitant-los un entorn substitutiu de la llar adequat i atenent-los en el conjunt d’activitats de la vida diària.

Per tal de possibilitar una atenció integral, el Centre també dona resposta als reptes de la nova realitat de la discapacitat intel·lectual, com ara l’envelliment dels pacients o els trastorns conductuals, els quals afegeixen necessitats assistencials específiques.

Llar residència esquema web
Llar residència gronxador instal·lacions

Taller ocupacional

El taller ocupacional té com a funcions principals l’ocupació terapèutica dels usuaris i el seu ajustament personal i social.

Amb aquest objectiu s’organitzen activitats en què es pot veure un resultat material i satisfactori, algunes orientades a assolir habilitats, hàbits i conductes relacionades amb el treball i l’entorn laboral, i d’altres relacionades amb l’habilitació personal i la millora de la relació amb l’entorn social.

Taller ocupacional