El CENTRE PSICOPEDAGÒGIC MARE DE DÉU DE MONTSERRAT està especialment sensibilitzat en la protecció de dades de caràcter personal dels Usuaris dels serveis del lloc Web. Mitjançant aquesta Política de Privacitat (en endavant Política) el CENTRE PSICOPEDAGÒGIC MARE DE DÉU DE MONTSERRAT informa als Usuaris del lloc web: https://hospitalariascaldes.org/, dels usos als que se sotmeten les dades de caràcter personal que recauen en el lloc Web, amb la finalitat que decideixin lliurement i voluntàriament si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

El CENTRE PSICOPEDAGÒGIC MARE DE DÉU DE MONTSERRAT es reserva la facultat de modificar aquesta Política amb l’objectiu d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector o interessos de l’entitat. Qualsevol modificació d’aquesta serà anunciada amb la deguda antelació, perquè es tingui perfecte coneixement del seu contingut.

 

RESPONSABLE

El Responsable del Tractament de les dades de caràcter personal és:

El CENTRE PSICOPEDAGÒGIC MARE DE DÉU DE MONTSERRAT, amb domicili social a Rambla Recolons, 56, 17455 Caldes de Malavella, Girona.

WEB:https://hospitalariascaldes.org/

Telèfon: (+34 972 47 01 00)  y Correu-e: info@hospitalarias.es

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals a través del correu electrònic propietat del CENTRE PSICOPEDAGÒGIC MARE DE DÉU DE MONTSERRAT iposat a disposició dels Usuaris respon, segons el cas concret, a gestionar i atendre a sol·licituds d’informació, dubtes o suggeriments, o bé a les publicacions o  a qualsevol servei o activitat, actes o esdeveniments donats, patrocinats i/o patrocinats pel CENTRE PSICOPEDAGÒGIC MARE DE DÉU DE MONTSERRAT.

 

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per a complir amb les obligacions legals, o l’Interessat sol·liciti la seva supressió i aquest estigui legitimat per a fer-ho.

 

LEGITIMACIÓ

El CENTRE PSICOPEDAGÒGIC MARE DE DÉU DE MONTSERRAT està legitimat per al tractament de dades personals, en base al consentiment atorgat per l’interessat per a una o diferents finalitats específiques, tal i com recull l’article 6.1. a) del Reglament General de Protecció de dades personals.

 

DESTINATARIS

Amb la finalitat que les dades que resten en els nostres fitxers, informàtics i/o en paper, sempre corresponguin a la realitat, s’intentarà mantenir-les actualitzades. De manera que, a aquests efectes, l’Usuari haurà de realitzar els canvis directament quan així estigui habilitat o comunicant-ho, pel mitjà que desitgi, a l’àrea o departament corresponent del CENTRE PSICOPEDAGÒGIC MARE DE DÉU DE MONTSERRAT.

Les dades personals obtingudes a través del correu electrònic propietat del responsable del tractament no seran cedits o comunicats a tercers, llevat dels supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de les finalitats expressades en el supòsits previstos segons la Llei, així com en els casos específics dels que s’informi expressament a l’Usuari.

 

DRETS DELS USUARIS

L’interessat de les dades personals, en tot cas, podrà exercitat els drets que assisteixen, d’acord amb el RGPD, i que són:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
  • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
  • Dret a oposar-se al tractament.
  • Dret a la portabilitat de les dades.

L’interessat podrà exercitar aquests drets mitjançant una sol·licitud acompanyada de la fotocòpia del seu DNI i en la que especificarà en quin d’aquests drets sol·licita, i ho enviarà a l’adreça: CENTRE PSICOPEDAGÒGIC MARE DE DÉU DE MONTSERRAT, domicili social per a aquests efectes a Rambla Recolons, 56, 17455 Caldes de Malavella, Girona.

 

PROCEDÈNCIA (NOMÉS SI LES DADES NO PROCEDEIXEN DE L’INTERESSAT)

El CENTRE PSICOPEDAGÒGIC MARE DE DÉU DE MONTSERRAT, ha adoptat en el seu sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives legalment exigides, per tal de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, en la mesura que sigui possible, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

 

MESURES DE SEGURETAT

El responsable del tractament (CENTRE PSICOPEDAGÒGIC MARE DE DÉU DE MONTSERRAT) aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc d’aquest.

REDES SOCIALES

CENTRE PSICOPEDAGÒGIC MARE DE DÉU DE MONTSERRAT – Germanes Hospitalàries cuenta con diferentes perfiles en redes sociales para dar a conocer sus actividades e interactuar con los usuarios. Los usuarios de dichas redes sociales que decidan voluntariamente seguir o ser amigos de HOSPITAL MARE DE DÉU DE LA MERCÈ – Germanes Hospitalàries, manifiestan su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales relativos a su perfil para interactuar en la red social.

CENTRE PSICOPEDAGÒGIC MARE DE DÉU DE MONTSERRAT – Germanes Hospitalàries no recaba datos procedentes de las redes sociales para finalidades diferentes a las mencionadas. La utilización de redes sociales comporta una transferencia internacional de datos para la prestación del servicio. Esta comunicación se realiza en base a la adopción por parte de la red social de cláusulas contractuales tipo, conforme a la Decisión 2010/87 de la Comisión Europea. En cualquier momento puede dejar de seguir o ser amigo de CENTRE PSICOPEDAGÒGIC MARE DE DÉU DE MONTSERRAT – Germanes Hospitalàries.

El usuario debe respetar los derechos de terceros, especialmente, derechos de intimidad y protección de datos, así como la normativa de propiedad intelectual e industrial, en toda aquella información que publique en la página de CENTRE PSICOPEDAGÒGIC MARE DE DÉU DE MONTSERRAT – Germanes Hospitalàries. Se prohíbe la publicación de información que de cualquier forma atente contra la moral, el orden público, los derechos fundamentales, las libertas públicas, con especial atención al honor, la intimidad o la imagen de terceros y, en general, contra los derechos humanos. El usuario será el único responsable de la información que publique.

Recomendamos revise la configuración de privacidad de la red social y adjuntamos enlace a las diferentes políticas de privacidad, a título de ejemplo:
Twitter: https://twitter.com/es/privacy
Facebook: https://es-es.facebook.com/privacy/explanation