Voluntariat

Els voluntaris del Centre Psicopedagògic Mare de Déu de Montserrat són persones compromeses i solidàries, que dediquen el seu temps de manera desinteressada a qui més ho necessita.

El seu objectiu és servir i ajudar els residents, contribuint a la seva atenció integral i a la millora de la seva qualitat de vida.

Accions dels voluntaris

  • Donar suport als residents (sobretot amb escassa relació familiar)

  • Suport en temps de lleure

Si vol col·laborar com a voluntari es pot posar en contacte amb el Servei de voluntariat de l’Entitat, on se l’informarà de les diferents possibilitats:

Servei de voluntariat

Centre Psicopedagògic Mare de Déu de Montserrat
Rambla Recolons, 56, 17455 Caldes de Malavella
Telf. 972 47 01 00
ivicens.caldes@hospitalarias.es

Envia'ns el teu CV

Si vol formar part del nostre equip, pot accedir a les ofertes d’ocupació de l’Entitat o omplir el següent formulari per contactar amb vostè el més aviat possible:

    Tractament de dades

    Les seves dades seran tractades pel CENTRE PSICOPEDAGÒGIC MARE DE DÉU DE MONTSERRATamb la finalitat de gestionar qualsevol dubte o qüestió que tingui. Les seves dades són tractades en base al consentiment que ens va fer arribar mitjançant l’enviament d’aquest formulari. Les seves dades personals no seran transferides a tercers, llevat dels supòsits previstos en la legislació vigent. Els usuaris, les dades dels quals siguin objecte de tractament, podran exercitar gratuïtament els drets d’accés i informació, rectificació, cancel·lació, portabilitat, supressió o oposició de les seves dades, en els terminis especificats en el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, conforme al procediment legalment establert. Aquests drets podran ser exercits enviant una comunicació per escrit, degudament signada, acompanyada de fotocòpia del DNI, a CENTRE PSICOPEDAGÒGIC MARE DE DÉU DE MONTSERRAT Rambla Recolons, 56,  17455 Caldes de Malavella, Girona o a través de l’adreça de correu electrònic dpd.caldes@hospitalarias.es.Les dades dels usuaris tractades seran conservades mentre aquests no exerceixin els drets de cancel·lació o oposició. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades (www.agpd.es).