Té la finalitat d’estimular i motivar els usuaris mitjançant activitats físiques i de rehabilitació, així com sortides culturals i d’oci, amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida.

A cada resident se li proporciona l’atenció psicològica, sanitària i social òptima per al seu desenvolupament, seguint un pla individualitzat per tal de donar resposta a les seves necessitats.

IMG-20171115-WA0012

En funció de les àrees que es treballen, les activitats es divideixen en vuit grups:

Habilitats personals

Adquisició de competències en diferents aspectes de la vida quotidiana

Estimulació multisensorial

Establiment de relacions amb l’entorn a partir d’elements visuals, auditius, tàctils, olfactius i sonors

Activitats físiques i de rehabilitació

Impuls de la motricitat, mobilitat i de l’autonomia a través de l’exercici físic

Inclusió social

Desenvolupament de la relació amb la la comunitat i el seu entorn social

Activitats de lleure

Foment del desenvolupament personal i de la inclusió social a través de l’oci

Teràpia assistida amb animals de companyia

Assumpció de responsabilitats alhora que es potencia l’aspecte afectiu i relacional

Equinoteràpia

Potenciació de les habilitats motrius, emocionals, relacionals i cognitives

Estimulació cognitiva

Avivació dels sentits i de les habilitats cognitives i motrius

Habilitats personals

Fa referència a activitats que promouen l’adquisició de competències en diferents aspectes de la vida quotidiana.

Àmbits d’actuació

  • Hàbits d’higiene

  • Cura de la pròpia imatge

  • Hàbits de salut

  • Habilitats domèstiques

  • Hàbits alimentaris

Estimulació multisensorial

L’estimulació multisensorial té com a finalitat compensar la manca de la pròpia experiència sensitiva de les persones amb discapacitat, del seu moviment i dels canvis d’entorn.

Des del 2012 el Centre compta amb una sala d’estimulació multisensorial o Snoezelen, que combina elements visuals, auditius, tàctils, olfactius i sonors, que s’utilitzen com una via o canal per establir relacions amb l’entorn.

Tanmateix, l’estimulació basal i multisensorial no només té lloc a la sala Snoezelen, sinó que s’entén com a intervenció globalitzada en totes les activitats que l’usuari realitza durant tot el dia.

Àrees d'estimulació esquema web

Activitats físiques i de rehabilitació

Aquest programa contempla la pràctica regular de l’activitat física com a millora de l’estat de salut i la qualitat de vida dels residents.

Concretament, les activitats dirigides tenen l’objectiu de potenciar la motricitat i mobilitat de l’usuari, així com la seva socialització a través de l’exercici físic.

Atès que alguns residents es troben en procés d’envelliment, es prioritza el treball d’habilitats físiques per tal de mantenir capacitats i prevenir la seva pèrdua.

Inclusió social

Es realitzen diferents activitats que promouen la comunicació, les relacions interpersonals i el gaudi del temps lliure, per tal d’afavorir el desenvolupament de la relació de l’usuari amb la comunitat i el seu entorn social.

Des del Centre es promociona la inclusió social a través de l’ús de recursos comunitaris i de la participació en ambients normalitzats i integrats (ex.: anar a la biblioteca, comprar, participar en espectacles).

Aquestes accions afavoreixen el desenvolupament de la relació de l’usuari amb la comunitat i el seu entorn social.

Activitats de lleure

Es tracta d’activitats que busquen proporcionar moments de relació del resident amb l’entorn social i la comunitat.

Aquestes activitats d’oci constitueixin un suport per al desenvolupament i integració de l’usuari.

Activitats de lleure Centre Psicopedagògic Mare de Déu de Montserrat

Teràpia assistida amb animals de companyia

La teràpia amb animals proporciona beneficis tant físics com psíquics als residents.

Aquesta intervenció terapèutica implica l’assumpció de responsabilitats de l’usuari i, alhora, es potencia l’aspecte afectiu i relacional.

Equinoteràpia

Teràpia assistida en la qual s’utilitza el cavall com a agent curatiu o d’estimulació.

L’objectiu principal és potenciar habilitats motrius, emocionals, relacionals i cognitives mitjançant el contacte i exercici que la persona pot fer amb el cavall. L’activitat es realitza en un centre extern i en grups reduïts.

Estimulació cognitiva

L’objectiu és potenciar l’estimulació dels sentits, les habilitats cognitives i les habilitats motrius a través d’activitats concretes.

Al Centre es duen a terme diferents accions d’estimulació cognitiva, com tenir cura de l’hort, anar a la biblioteca i tallers de cuina, manualitats, relaxació i de música, entre d’altres activitats.